Rudele

Familia este una dintre cele mai importante instituții ale statului și este cea mai strânsă legătură pe care o poate forma un om ca relație a sa. Pentru un anumit tip de persoane, familia poate reprezenta cel mai mare lucru realizat pe parcursul vieții, unii oameni petrecându-și întreaga viață concentrându-se și dezvoltând familia perfectă. O familie este formată din numeroase persoane, toate înrudite, fie prin legături de sânge, fie prin legături formate în urma unor acțiuni precum căsătorie, adopție etc.

Rudele și definiția lor                                     

Rudele se stabilesc pe baza relației de rudenie dintre persoane. Rudenia poate fi definită ca acea legătură realizată pe bază descendenței unui individ din alt individ sau prin faptul că unele persoane împart un ascendent comun. În funcție de aceste două situații, rudenia se împarte în două tipuri: primul – rudenie în linie dreaptă, iar cel de-al doilea – rudenie în linie colaterală. Rudenia în linie dreaptă poate fi împărțită și ea la rândul ei în două categorii – ascendentă sau descendentă.

În mod natural și firesc rudele ar trebui să fie tot mai apropiate între ele în funcție de cât de strânsă este și relația de rudenie. Astfel, cele mai apropiate persoane ar trebui să fie părinții și frații. Totuși, aceste aspecte se pot stabili și din felul în care s-a efectuat creșterea și din modul în care s-au efectuat relațiile.

Rudele se pot înmulții prin diferite legături familiale. Cel mai frecvent întâlnite și care aduc cu sine multe rude sunt căsătoriile sau adopțiile. În momentul unei căsătorii sau a unei adopții, ambele persoane în cauză asimilează rudele celeilalte persoane ca fiind ale ei. Deși nu sunt rude de sânge, relația de rudenie există. Rudele, în funcție de cât de apropiate sunt, devin cele mai importante și mai strânse relații ale unei persoane. În relațiile foarte strânse sau de așa natură încât persoanele sunt foarte apropiate, chiar și rudele mai îndepărtate pot fi o familie strânsă.

În cultura tradițională și mai ales în limbajul popular, termenul de „rudă” este folosit și pentru persoanele care nu au nicio legătură de sânge. Aceste persoane devin rude prin alianță – indivizii se alătură familiei strânse a unei persoane (de exemplu, după o căsătorie), dar nu au legături de sânge și grade de rudenie.

Rudele și gradele de rudenie

Termenul de „grad de rudenie” a fost conceput pentru a se putea defini și stabili cu o mai mare exactitate legătura de sânge și cât de apropiată este aceasta între anumite persoane. Gradele se stabilesc după numărul nașterilor sau după ascendentul comun. În cazul rudeniei în linie dreaptă, după numărul nașterilor, este destul de ușor să se țină calculul și evidența rudelor prin simpla numărare a nașterilor în sens ascendent sau descendent. Lucrurile sunt puțin mai complicate în cazul rudenie pe linie colaterală. Pentru a determina rudele în linie colaterală, se numără nașterile până se ajunge la ascendentul comun și apoi se coboară până la persoana pentru care se dorește aflarea gradului de rudenie. Clasificarea rudelor și a relației de rudenie se împarte pe diferite grade, de la gradul I până la gradul VI, gradul I fiind cea mai apropiată relație de rudenie, iar gradul VI fiind o relație de rudenie de care este posibil ca persoanele implicate să nici nu știe.

Gradul I de rudenie. Rudenia de gradul I nu poate existe decât între părinți și copii, anume în linie dreaptă.  Prin urmare, rudele de gradul I între ele sunt doar copilul față de părinte și părintele față de copil.

Gradul II de rudenie. În cazul acestui grad de rudenie se pot forma relații în linie colaterală, dar și în linie dreaptă, iar cel mai important aspect este acela că nu este permise căsătoria între aceste rude. Gradul de rudenie II este între frați, în linie colaterală sau în relația nepot/nepoată față de bunic/bunică și bunică/bunic față de nepot/nepoată, aceste ultime cazuri fiind calculate în linie dreaptă.

Gradul III de rudenie. Relația de rudenie de gradul III poate fi calculată fie în linie dreaptă, fie în linie colaterală. La fel ca și în cazul relațiilor de rudenie de gradul II, nici între rudele de gradul III nu este permise căsătoria. În această categorie se clasează nepotul (de frate) în relația cu unchiul sau mătușă și unchiul/mătușa față de nepot/nepoată, relația fiind una calculată în linie colaterală. De asemenea, aici intră și relația dintre strănepot/strănepoată și străbunic/străbunică și invers, relația fiind una formată în linie dreaptă.

Gradul IV de rudenie. Nici în cazul acestor rude nu este permisă căsătoria, iar relațiile pot fi fie în linie colaterală, fie în linie dreaptă. În gradul IV de rudenie se încadrează verii primari între ei. De asemenea, tot aici intră și relația între nepot/nepoată față de unchiul/mătușa mare sau a unchiului/mătușii mare față de nepotul/nepoate fratelui/surorii său/sale – în această situație unchiul sau mătușa mare este fratele sau sora bunicului/bunicii. Tot o relație de gradul IV de rudenie este și cea a răstrăbunicului/bunicii față de răstrănepot/nepoată și invers – în acest caz, răstrăbunicul este bunicul bunicului, iar răstrănepotul este fiul strănepotului de fiu.

Gradul V de rudenie. Schimbarea vine cu acest grad de rudenie – între rudele de acest grad este permisă căsătoria, însă doar în condițiile în care rudele sunt în linie colaterală și doar dacă sunt îndeplinite și celelalte codiții prevăzute prin lege. Relațiile de rudenie în acest caz sunt după cum urmează: nepotul/nepoata de văr față de unchiul/mătușa mic/mică și unchiul/mătușa mic/mică față de copilul vărului/verișoarei său/sale. În această situație, unchiul/mătușa mic/mică este vărul/verișoara tatălui/mamei. O altă relația de rudenie de gradul V este cea dintre străbunicul bunicului față de nepotul strănepotului de pe aceeași linie și relația în sens invers.

Gradul VI de rudenie. Acest grad de rudenie presupune relații calculate și în linie colaterală, dar și în linie dreaptă. Căsătoria este permisă între rudele de acest grad, respectându-se faptul ca acestea să fie pe linie colaterală și să îndeplinească toate celelalte reglementări legale ce ar putea fi cerute. Exemplele de relații în acest caz sunt verii „de-al doilea” între ei; fiul/fiica față de unchiul/mătușa mic/mică a tatălui/mamei sale; unchiul/mătușa mic/mică față de strănepotul/nepoata sa de văr; străbunicul străbunicului față de strănepotul strănepotului și invers.

Deși aceste grade de rudenie pot părea deloc importante, ele sunt vitale, mai ales în chestiuni legislative. În funcție de gradele de rudenie și de relațiile dintre persoane, unele persoane beneficiază de drepturi sau din contră, trebuie să suporte anumite responsabilități. Cel mai important moment în care pot fi folosite gradele de rudenie este în cazul unui deces fără testament, în care trebuie realizată o succesiune pentru partaj, iar cea mai corectă metodă pentru efectuarea acesteia este calcularea gradului de rudenie. De reținut în acest caz este faptul că doar până la gradul IV de rudenie inclusiv este posibilă moștenirea.

Enumerația și clasificarea de mai sus este doar orientativă, posibilitatea de a calcula gradele de rudenie fiind infinită. Totuși, pentru o clasificare mai amănunțită și care depășește gradul VI de rudenie, se recomandă realizarea arborelui genealogic pentru a nu pierde din datele importante.

Rudele după căsătorie

Căsătoria aduce cu sine, pe lângă bucurie și împlinire sufletească, încă un aspect pe care mulți nu îl iau în considerare – rudele. Deși sunt doar rude obținute prin alianță, legăturile de sânge neexistând, acestea pot crea probleme neașteptate sau neprevăzute.

Cel mai indicat aspect ar fi acela ca un soț/o soție să învețe să trateze rudele partenerului ca și cum ar fi ale sale. Deși relațiile pot fi tensionante, este important ca să nu se resimtă diferența unui membru nou pătruns în familie. Câteodată relația bună cu rudele partenerului de viață nu ține numai de propria persoană, cât și de primirea și respectul pe care le primește din partea cealaltă. În acest caz, este bine ca dumneavoastră să vorbiți separat cu rudele apropiate și să cădeți de comun acord că partenerul dumneavoastră trebuie tratat la fel ca dumneavoastră în familia din care veniți.

Totodată, existența stereotipurilor și a miturilor transmise din generație în generație poate influența în mod negativ evoluția unor relații familiale. Cel mai previzibil și de temut aspect este cel al relației cu socrii, în special cu soacra mare. S-a dezvoltat o percepție greșită despre rudele din partea soțului, în special despre mama acestuia.

Orice femeie a auzit cel puțin o dată în viață despre faptul că relația cu mama soacră este una dificilă, greu de întreținut și că cele două niciodată nu se vor plăcea reciproc în realitate. Dacă plecați de la bun început cu această idee și păstrați defensivă, dar puneți și o barieră în comunicarea cu soacra, acest lucru se va întâmpla cu siguranță.

Orice mamă își dorește ce este mai bun pentru copilul ei și este firesc să se lupte pentru a obține acest lucru, precum este firesc și faptul să prezinte îndoieli când apare o persoană nouă în viața copilului ei. Totuși, de foarte multe ori, nu soacra este neapărat cea care face relația de coșmar, ci mireasa în sine, deoarece nu poate accepta anumite aspecte.

Rudele sunt foarte importante pentru o relație familială unită, fără probleme, în care membrii se pot ajuta reciproc în orice situație. Pentru a obține o astfel de relație trebuie întotdeauna să se facă compromisuri, să învățați să lăsați de la dumneavoastră în cazul în care partea cealaltă nu vrea să lase și să oferiți multă iubire. Deși rudele sunt bazate și formate pe legături de sânge sau prin alianță, familia poate fi formată strict doar din iubire. Din această cauză, în prezent există multe persoane în viața oamenilor care sunt considerate familie, deși nu au nicio legătură cu rudele, ci sunt doar prieteni care au fost întotdeauna alături în situațiile grele și în cele mai puțin grele.

Bunicul si nepotul

Bunicul și nepotul

Cine te-a învățat să mergi pentru prima oră pe bicicletă? Cine a avut mereu timp să te învețe toate secretele înotului? Și la cine te duci mereu când vrei sa te ajute cu marea ta idee de a fi inventator? Bunicul! El este cel care mereu vine în ajutorul nepotului […] mai mult »

Bunica

Bunica

La cine fugeai mereu când lucrurile păreau mult prea complicate? Sau cine era acea persoană care mereu era de partea ta? Bunica. Ea este omul cel mai iubit din viața unui copil. Întotdeauna exista destulă răbdare, destulă înțelegere și enorm de multă iubire – și câtă iubire! Acei doi lei […] mai mult »

Rolul bunicilor in familie

Rolul bunicilor în familie

Rolul bunicilor în familie a fost, de-a lungul timpului, și este, în continuare, unul destul de important, deoarece, în cele mai multe cazuri, aceștia sunt cei care se ocupă de creșterea și educația copilului după ce mama se reîntoarce în câmpul muncii. Prezența bunicilor în viața copilului contribuie la conturarea […] mai mult »